PROVIISORIT ovat lääkehoidon ja terveyden edistämisen asiantuntijoita yhteiskunnassamme

SUOMESSA on noin 2 600 työikäistä proviisoria, ja heistä reilu 600 omistaa oman apteekin eli toimii apteekkarina. Proviisorin tutkinto on edellytys, että voi hakea uralla edetessään apteekkilupaa Suomessa. Yksityisissä apteekeissa työskentelee apteekkarin lisäksi noin 750 proviisoria. Proviisorit työllistyvät tämän lisäksi sairaaloihin, viranomais- ja asiantuntijatehtäviin, opetus- ja tutkimustehtäviin sekä lääketukkujen ja lääketeollisuuden eri tehtäviin, kuten laadunvalvontaan, rekisteröintiin ja myyntilupiin, lääketurvaan sekä tuotekehitys- ja markkinointitehtäviin. Proviisorilla on ammatillinen oikeus toimia lääketukkukaupan tai -tehtaan vastuunalaisena johtajana. Proviisorin farmasian lisensiaatin ja tohtorin jatkotutkinnot tähtäävät tutkijan uraan yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja lääketeollisuudessa.

SUOMEN PROVIISORIYHDISTYS on proviisorien ja proviisoriopiskelijoiden oma, itsenäinen, ammatillisia ja taloudellisia etuja ajava yhdistys, johon kuuluu noin 1100 jäsentä. Tavoitteemme on yhdistää koko Suomen proviisorikuntaa – yhdessä olemme vahvempia. Viemme osaltamme alan kehitystä eteenpäin, jotta myös tulevaisuudessa proviisoreiden asema ja arvostus säilyvät yhteiskunnassamme, tärkeänä osana terveydenhuoltoa.

PROVIISORIKSI on mahdollista opiskella Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa. Jäsenyys omassa ammatillisessa yhdistyksessä kannattaa jo opiskeluaikana! Klikkaa lisätietoa opiskelijajäsenyydestämme.

Proviisorien oma lehti

Proviisori -lehden logo Proviisori -lehti

Proviisorin blogi

blogi

Tämän sivun sisällön on tuottanut
ProviisoriViesti Oy /
Suomen Proviisoriyhdistys ry
Kaisaniemenkatu 1 Ba 77, 00100 Helsinki
Puh. (09) 177 771

Y-tunnus 2125609-9

Verkostoituminen kannattaa aloittaa jo opiskeluaikana esimerkiksi osallistumalla järjestötoimintaan.

SOFIE, asiantuntijaproviisori sairaala-apteekissa

SAIRAALA-APTEEKIN KESKEISIÄ PALVELUJA ovat lääke- ja solunsalpaajavalmistus, lääkehankinta ja -toimitus, osastofarmasia, kliiniset lääketutkimukset, lääkeinformaatio ja annosjakelu. Kaikissa yksiköissä työskentelee yksi tai useampi proviisori.

Vastuullani on sairaala-apteekin kliinisen lääketutkimusyksikön lääkelogistiikka sekä tutkimusyksikön kansallisten ja kansainvälisten säädösten ja ohjeiden mukainen lääketutkimustoiminta. Suomi on kansainvälisesti tunnettu korkealaatuisesta tutkimustoiminnasta, ja on hienoa ja kannustavaa olla osa sitä.

Proviisorin opinnoissani olen saanut hyvän käsityksen lääkkeiden kehityskaaresta. Suunnittelukyky, tarkkuus ja halu kehittää uusia toimintatapoja ovat tässä työssä hyödyllisiä ominaisuuksia. Työtehtävien priorisointi ja taito organisoida työpäivänsä uudestaan ja hallita kokonaisuutta ovat myös tärkeitä. Kansainvälinen työympäristö antaa mahdollisuuden myös kielitaidon hyödyntämiseen.

Proviisorin koulutus antaa erittäin hyvän lähtökohdan opetustehtäviin. Opiskelijan on tärkeä pohtia, missä ja miksi opetettava tieto on tarpeellista.

HENRIK, yliopistonlehtori

TYÖNKUVANI MUODOSTUU opetuksesta, tutkimuksesta ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta. Osallistun tutkimustoimintaan ohjaamalla ja koordinoimalla väitöstutkimusta tekevien ohjattavieni työtä. Tavanomainen työpäiväni koostuu opetuksen suunnittelusta, arvioinnista ja kehitystyöstä.

Myös päivittäiset hallinnolliset tehtävät ovat osa työtäni. Opetus- ja tutkimustehtävissä on tärkeää osata ajatella asioita laajemmasta näkökulmasta, jotta voi hahmottaa oman erityisosaamisensa merkityksen osana kokonaisuutta. Uuden tiedon omaksuminen on olennaista. Palkitsevinta on oma ja opiskelijan oivaltaminen ja onnistuminen. Proviisorille tyypillistä on huolellisuus, tarkkuus sekä kyky omaksua ja soveltaa uutta tietoa. Myös vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä.

Lääketurva- ja laatutehtävät ovat proviisorien heiniä! Muuallekin pitäisi tilaisuuden tullen uskaltaa hypätä.

KATERE, lääketurvapäällikkö

VASTAAN YRITYKSEMME lääketurvatoiminnoista. Lisäksi toimin EU QPPV:nä ja vastuunalaisena johtajana kumppaneillemme. Työni on kansainvälistä, monipuolista ja laaja-alaista.

Tämän tyyppisessä tehtävässä tarvitaan joustavuutta, kykyä toimia paineen alla sekä jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä ja valmiutta käsitellä samanaikaisesti useita työtehtäviä. Tulee ymmärtää kokonaiskuva ja toisaalta olla silmää yksityiskohdille. Proviisorille ominainen analysoiva ajattelutapa höystettynä ripauksella luovaa asennetta vie jo pitkälle. Itselleni on ollut hyötyä myös kauppatieteiden ja johtamisen opinnoista.

Olen työurani aikana nähnyt lääketurvatoimintaa eri näkökulmista, mikä on ollut suuri rikkaus. Uskon, että vain uskaltamalla, ottamalla rohkeita suunnanvaihdoksia ja asettumalla välillä oman mukavuusalueen ulkopuolelle voi saavuttaa paljon ja löytää oman tiensä.

Hyvän henkilöstöjohtamisen tulisi olla jokaisen apteekkiproviisorin ydinosaamista. Se mahdollistaa työntekijöiden sisäsyntyisen työmotivaation ja hyvinvoivan työyhteisön.

ISMO, apteekkiproviisori

RESEPTINTOIMITUSPROSESSI ON yksi työni vastuualueista ja sitä voin tarkastella vain olemalla myös itse asiakaspalvelussa. Asiakaspalvelu on tärkeä osa jokapäiväistä työtäni. Vastaan myös apteekkimme koneista ja laitteista sekä henkilöstön koulutusasioista. Proviisorin koulutuksen kautta olen oppinut akateemista kriittistä ajattelua, jonka avulla pystyn arvioimaan tietoa ja sen luotettavuutta. Erikoistumisopinnoissani suuntauduin lääkkeiden myyntilupa- ja markkinoilletuloasioihin, ja sitä kautta voin ammentaa yllättävän paljon arjen asiakaspalveluun.

Riippumatta siitä, mihin proviisoriopiskelija aikoo suuntautua, hän tulee valmiina proviisorina olemaan lähes poikkeuksetta esimiesasemassa. Jatkuva kouluttautuminen on välttämätöntä myös valmistumisen jälkeen, joten asennoidu siihen luonnollisena osana proviisorin ammattia.

Ainoaa oikeaa vastausta ei aina ole olemassakaan, ja päätöksiä pitää silti tehdä. Tällöin auttaa, kun pitää päämäärän kirkkaana mielessä.

MARIA, vastuunalainen johtaja (VAJ) ja Market Access Manager

VASTUUNALAISENA JOHTAJANA vastaan yrityksemme lääketukkukauppatoiminnan ja lääkejakelun asianmukaisuudesta Suomessa. Käytännössä työni sisältää paljon suunnittelua ja projektinhallintaa, dokumenttien laadintaa, palavereja ja yhteydenpitoa yli organisaatiorajojen. Se on myös kansainvälistä, sillä Market Access Managerina vastaan yrityksemme hinta- ja korvattavuushakemuksiin liittyvistä prosesseista Suomen lisäksi kahdessa muussa maassa.

Proviisorin koulutus harjaannuttaa ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan sekä hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia, mikä ei ole työssäni pahitteeksi. Työurani aikana olen hankkinut lisäosaamista etenkin hinta- ja korvattavuus- sekä terveystalousasioista, joiden kanssa olen tekemisissä päivittäin. VAJ-roolissani täydennys- ja kertauskoulutuksen tulee jo lakisääteisestikin olla jatkuvaa ja dokumentoitua.

Toteutus HK Production